< Späť
partner

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Profil:

Zameranie:
právo verejného obstarávania
štátna pomoc
právo Európskej únie
občianske právo
obchodné právo
pracovné právo
súdne spory
korporátne právo

Právna prax:

Marek je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak. Špecializuje sa na právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti práva verejného obstarávania, pričom poradenstvo poskytoval vo viac ako 40 verejných obstarávaniach a zastupoval klientov a riadil tímy advokátov vo viac ako 90 súdnych a správnych konaniach týkajúcich sa finančných korekcií. V oblasti sporovej agendy zastupoval klientov v rovnakom množstve súdnych sporov. Má za sebou 40 vypracovaných komplexných analýz oblasti občianskeho/obchodného práva, práva verejnéhoobstarávania a štátnej pomoci. V medzinárodných transakciách s regionálnym významom uskutočnil 20 due diligence.

Počet rokov praxe: 
10

Jazyky: anglický, taliansky, francúzsky

Wykształcenie:

2010: Wydział Prawa na University of Westminister w Londynie, Londyn (LLB. Hons)

2012: Wydział Prawa na Uniwersytecie Trnawskim w Trnawie (Mgr.)

2012: Wydział Prawa na Université de Reims Champagne-Ardenne v Reims (program Erasmus)

2015: Wydział Prawa na Uniwersytecie Trnawskim w Trnawie (JUDr.)

Publicystyka:

Wolters Kluwer: artykuły i komentarze w gazecie prawnej „Zamówienia Publiczne“

Verlag Dashofer: artykuły artykuły i wykłady w dziedzinie prawa handlowego i komercyjnego oraz prawa zamówień publicznych

Przynależność:

Słowacka Izba Adwokacka: od 2012 r.

Zespół Ekspertów Prawa Zamówień Publicznych: od 2013

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Trnawskim w Trnawie: od 2015

Právnická fakulta University of Westminster: od 2015

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo: od 2020

Osobitná komisia Úradu pre verejné obstarávanie: od 2021

Poradca Svetovej banky: od 2021

Partner

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Kontaktujte ma:

KONTAKT:

SMID@GRANDOAKLAW.COM
Social media LinkedIn Icon

Moje články

Pohľad na celoplošné testovanie bez emócii – pohľad právnika

Čítať článok >