JUNIOR ASSOCIATE

JUDr. Barbora Lukáčová

JUNIOR ASSOCIATE
JUDr. Barbora Lukáčová
lukacova@grandoaklaw.comhttps://www.jurasapartneri.cz/.Social media LinkedIn Icon

Profil:

Zameranie:

občianske právo

obchodné právo

korporátne právo a M&A

pracovné právo

právo nehnuteľností

súdne spory

právo verejného obstarávania

Právna prax: 5 rokov

Jazyky: anglický

Wykształcenie:

2018: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava (JUDr.)

2015: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava (Mgr.)

Przynależność:

Slovenská advokátska komora: od 2016

No items found.