Senior Associate

JUDr. Petra Bočkayová

Senior Associate
JUDr. Petra Bočkayová
bockayova@grandoaklaw.comhttps://www.jurasapartneri.cz/.Social media LinkedIn Icon

Profil:

Zameranie:

občianske právo

obchodné právo a právo obchodných spoločností

právo nehnuteľností

pracovné právo

ochrana spotrebiteľa

súdne spory

Doświadczenie: 10 lat

Jazyky: anglický

Wykształcenie:

2010:  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.)

2013: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (JUDr.)

Przynależność:

Słowacka Izba Adwokacka: od 2010

No items found.