legal assistant

Simona Kuzmuková

Profil:

Jazyky: anglický, ruský,

Wykształcenie:

Od 2019: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Przynależność:

No items found.