Ochrona danych osobowych oraz Ochrona praw osobistych

Naši právnici, ktorí sa oblasti venujú:
JUDr. Marek Šmid LLB (Hons)
Michal Homola